مزایای استقرار

مزیت اصلی استقرار مؤسسات و هسته های پژوهشی در مرکز رشد، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و مؤسسات تحقیقاتی را در کنار یکدیگر موجب می شود. علاوه بر بهره گیری از مزایای تجمیع واحدهای تحقیقاتی و ارتقای سطح مبادلات علمی- فنی، مؤسسات از خدمات اداری، اطلاع رسانی، پروژه یابی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی، پشتیبانی فنی و خدمات مشاوره ای و آموزشی که با تعرفه های مناسب ارائه می گردد، بهره مند خواهند شد. همچنین مؤسسات می توانند از اعتبارات خدماتی جهت پرداخت بخشی از هزینه های اسکان، خرید تجهیزات و استفاده از خدمات پشتیبانی مرکز رشد استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این اعتبارات به صورت مرحله ای در مدت حضور مؤسسه در مرکز رشد به مؤسسه پرداخت می گردد.

بیلبورد تبلیغاتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

           نشانی: زاهدان، میدان دکترحسابی، بلوارجنت، روبروی

           پردیس علوم پزشکی، مرکز رشد واحدهای فناور

           تلفن : 33446476-054      تلفکس : 33446457-054

 

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.