معرفی مرکز

ماموریت

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه، شهر، استان و كشور با بهترين سطح كيفيت.

اهداف و راهبرد‌ها

1. يكپارچه‌‌سازي كليه فرآيندهاي سازماني به صورت الكترونيكي.

- مهندسی مجدد، ارتقاء و به روز رسانی نرم افزارهای موجود

- يکپارچه سازی نرم افزارها با استفاده ازSingle Sign On

- به کارگيری هويت واحد برای کليه کاربران سيستم‌های دانشگاه

2. پشتيباني از كليه سيستم‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- ايجاد يك سيستم براي مديريت تعمير و نگهداري تجهيزات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه

- ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز

3. مديريت و اجراي كليه پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه.

- انتخاب و پياده‌سازي روش‌هاي صحيح مديريت و كنترل پروژه

4. مديريت دانش در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- تهيه استانداردهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

- تهيه پايگاه جامع از اطلاعات فني مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

- مستند سازي دانش‌هاي موجود در مركز

- ايجاد سيستمي جهت دريافت و ارزيابي ايده هاي كاركنان

5. تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه، بهبود و ارتقاي مداوم سيستم هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- ايجاد پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

- انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي جهت بومي‌سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات

- تعريف پروژه‌هاي دانشجويي جهت افزايش توان دانشجويان و بهره‌گيري از پتانسيل آ‌ن‌ها

6. آموزش و اطلاع رساني در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- تربيت و آموزش پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات

- آموزش و ارتقاي سطح دانش عمومي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

- نشر دستاوردهاي مركز در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر جهاني

- برقراري ارتباط و تعامل با ساير مراكز مشابه در سطح جهان

- گسترش آموزش مجازي

- ايجاد كتابخانه ديجيتال

7. بررسي تكنولوژي‌هاي روز دنيا در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و به روزآوري چشم اندازها و اهداف در راستاي كمك به برنامه‌ريزي راهبردی فناوري اطلاعات و ارتباطات.

8. ايجاد امنيت و پايداري مناسب در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- تقويت مركز داده دانشگاه به عنوان يك مركز داده قوي در استان

- بهبود و ارتقاء عرض باند اينترنت دانشگاه وتقويت آن

- استقرار سيستم جامع مديريت ا منيت

- ايمن‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سيستم‌های دانشگاه

8. بهينه سازي ساختار مركز، قوانين، فرآيندها و جايگاه آن در سطح دانشگاه.

- بررسي و انتخاب سيستم‌هاي كنترل و بهبود كيفيت در بخش‌هاي مختلف مركز جهت بهينه‌سازي فرآيندهاي جاري

- آموزش مفاهيم مديريتي به مديران بخش‌ها

- استخدام افراد شايسته و ايجاد انگيزش در افراد

9. مشاوره در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي مختلف علمي و پژوهشي از طريق مديريت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

- كمك به ساير دانشگاه‌ها در استقرار فناوري اطلاعات و ارتباطات
شرح وظایف
1. طراحي، مشاوره، اجرا، نظارت، پشتيباني و مديريت پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و سيستمهاي اطلاعات مديريت در سطح دانشگاه

2. مشاوره و پشتيباني نرم‌افزارهاي كاربردي دانشگاه

3. مشاوره و پشتيباني امور سخت‌افزاري دانشگاه

4. تحليل، طراحي، اجرا و مديريت شبكه‌هاي رايانه‌اي و سرويسهاي مربوطه

5. مسئوليت ارتباطات اينترنتي و امور ديتاي دانشگاه

6. پشتيباني فني امور مرتبط با آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه

7. توسعه و پشتيباني سيستمهاي مخابراتي دانشگاه

8. مشاوره و پشتيباني فني سايت دانشگاه

9. همكاري با طرحهاي پژوهشي حوزه IT و همايشهاي دانشگاه

10. مشاوره فني با مراكز فناوري اطلاعات استان و كشور

11. انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي انفورماتيك دانشگاه

12. مسئوليت تهيه، نگهداري و به‌روز‌رساني بانكهاي اطلاعاتي و مطالعه اجراي طرح‌هاي معماري اطلاعاتي

13. سياست‌گزاري و تعيين سطوح دسترسي توليد آمار و اطلاعات در سطح دانشگاه

بیلبورد تبلیغاتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

           نشانی: زاهدان، میدان دکترحسابی، بلوارجنت، روبروی

           پردیس علوم پزشکی، مرکز رشد واحدهای فناور

           تلفن : 33446476-054      تلفکس : 33446457-054

 

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.