ژانویه 2012

How effective is the teaching within your major at this university?

Very effective
23% (320 votes)
Extremely effective
41% (579 votes)
Moderately effective
15% (211 votes)
Slightly effective
22% (308 votes)
Not at all effective
0% (0 votes)
تمام آرا: 1418

How helpful is your academic advisor?

Very helpful
22% (120 votes)
Extremely helpful
65% (360 votes)
Moderately helpful
3% (15 votes)
Slightly helpful
10% (56 votes)
Not at all helpful
0% (0 votes)
تمام آرا: 551

Preformatted text

Headings

This is a sample Heading 1. Lorem ipsum.

This is a sample Heading 2. Lorem ipsum.

This is a sample Heading 3. Lorem ipsum.

This is a sample Heading 4. Lorem ipsum.

This is a sample Heading 5. Lorem ipsum.

بیلبورد تبلیغاتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

           نشانی: زاهدان، میدان دکترحسابی، بلوارجنت، روبروی

           پردیس علوم پزشکی، مرکز رشد واحدهای فناور

           تلفن : 33446476-054      تلفکس : 33446457-054

 

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.